OENOBrett25 Gr. / 100-250 Litros+SORBISOL K(Sorbato Potássico E302)20 Gr. / 100 Litros+METABISULFITO(S02 Efervescente)2 Comprimidos / 100 Litros 1º Adicionar água e mosto na bolsa de OENOBrett. Bater vigorosamente. O produto decanta rapidamente. Bater de novo antes de depositar o produto no depósito de mosto, que estará a temperatura superior a 10ºC.2º Disolver METABISULFITO comprimidos no cazo ou no depósito de mosto.3º Disolver SORBISOL no cazo de mosto até que se observe uniforme no líquido.4º Depositar o contido do cazo no mosto a que estará a temperatura superior a 10ºC.5º Manter o mosto a temperatura baixa. Caso de dúvidas, seguir as idicacións…