OENOBrett
25 Gr. / 100-250 Litros
+
SORBISOL K
(Sorbato Potássico E302)
20 Gr. / 100 Litros
+
METABISULFITO
(S02 Efervescente)
2 Comprimidos / 100 Litros
 
Adicionar água e mosto na bolsa de OENOBrett. Bater vigorosamente. O produto decanta rapidamente. Bater de novo antes de depositar o produto no depósito de mosto, que estará a temperatura superior a 10ºC.
Disolver METABISULFITO comprimidos no cazo ou no depósito de mosto.
Disolver SORBISOL no cazo de mosto até que se observe uniforme no líquido.
Depositar o contido do cazo no mosto a que estará a temperatura superior a 10ºC.
Manter o mosto a temperatura baixa. Caso de dúvidas, seguir as idicacións mais
abaixo. Ou pode chamar ao tel. 981810959 almacenes eladio.